Niečo o Štáliku

„Štálik“ je označením prevádzky a známkou rodinnej firmy BS Profi s.r.o. so sídlom v malebnej obci Liptovská Teplá, špecializujúcej sa na výrobu kyslomliečnych produktov z ovčieho a kozieho mlieka.

Prečo Štálik ?

Označenie štál pochádza z nemeckého stall, čo v preklade znamená maštaľ. Výrazom štál alebo štálik boli od nepamäti označované malé drevené stavby, akou je aj mliekarenská prevádzka „Štálik“, kde sa mali možnosť ukryť v čase zlého počasia pastieri so svojimi ovečkami, prípadne prespať počas kočovania za lepšou pastvou.
Taktiež boli tieto stavby využívané na uskladnenie sena v zime. Tieto stavby boli a sú typickými práve pre oblasť Liptova, kde sa aj mliekareň „Štálik“ nachádza.

TOP